ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-356 - НАБАВКА УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ДОГРАДЊУ ТОПЛОВОДА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКАТА

Важи од 25.09.2023. до 04.10.2023.

Наручилац

Градска управа града Зајечара

Локација наручиоца

РС223 – Зајечарска област, Зајечар

Назив набавке

набавка услуга израде пројектне документације за  реконструкцију и доградњу топловода за прикључење објеката Основног суда Зајечар, О.Ш.“Љубица Радосављевић Нада“, ЗЗЈЗ ТИМОК, Здравственог центра Зајечар, реконструкцију водоводне мреже, изградње атмосферске канализације као и реконструкцију коловозне конструкције

Референтни број

404-356

Врста поступка

Отворени поступак

Рок за подношење понуда

04.10.2023. године 12:00:00

Статус поступка

Објављен

Документација: