Локална самоуправа

Градоначелник

Бошко Ничић
Бошко Ничић

Градоначелник Зајечара

Бошко Ничић је рођен 18. септембра 1960. године, у Бору, где је завршио основну школу и гимназију. Дипломирао је на Факултету за пословне студије у Београду, на коме је стекао звање дипломираног екон...
Владимир Виденовић
Владимир Виденовић

Заменик градоначелника града Зајечара

Владимир Виденовић, доктор ветеринарске медицине из Зајечара рођен је 16. 01.1972. године. Завршио је средњу Медицинску школу у Зајечару. Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду заврши...
Сунчица Лалић Стојановић
Сунчица Лалић Стојановић

Помоћник градоначелника

Сунчица Лалић Стојановић рођена је 18.12.1984 године у Шибенику, Република Хрватска. Основно образовање стекла је у О.Ш. "Светозар Радић" у Текији, док је средње образовање стекла у Зајечару...
Милан Станковић
Милан Станковић

Помоћник градоначелника

Милан Станковић је рођен 18.08.1969. године. Завршио је Основне академске студије менаџмента на Факултету за менаџмент у Зајечару и стекао звање дипломираног менаџера. Станковић је од 2010. -2013. год...

Градско веће

Вукашин Лакићевић
Вукашин Лакићевић

Члан Градског већа

Вукашин Лакићевић, приватни предузетник из Вражогрнца. Рођен је 24. 05.1989. године. Власник је фирме, од 2008. до 2010. године радио je у фирми Хидротехника -хидроенергетика а.д. Београд. Вукашин је ...
Селена Стојановић
Селена Стојановић

Члан Градског већа

Селена Стојановић правница из Зајечара рођена је 19.02.1982. године.На Правном факултету Универзитета у Нишу стекла је 6. степен стручне спреме и звање правник. Била је радно ангажована у Фрикому, од ...
Весна Станковић
Весна Станковић

Члан Градског већа

Весна Станковић, магистар пољопривредних наука из Зајечара рођена је 01.08.1967.године. На Пољопривредном  факултету у Новом Саду стекла је звање магистар пољопривредних наука. Запослена је као ...
Бобан Костић
Бобан Костић

Члан градског већа

Бобан Костић је рођен 04.01.1966. године. Средње образовање стекао је у Зајечару са звањем економског техничара. Радио је у Зајечар Промету на комерцијалним пословима, у фирмама Копаоник и Рекорд ...
Елена Матковић
Елена Матковић

Члан градског већа

Елена Матковић је рођена 25.06.1985. године. Завршила је Гимназију у Херцег Новом, а потом и Факултет политичких наука у Београду и стекла звање дипломираног новинара -политиколога. Уписала је мастер...
Саша Ивановић
Саша Ивановић

Члан градског већа

Саша Ивановић, рођен је 07.07.1971. године у Зајечару, где је завршио основну и средњу школу.  Дипломирао на Правном факултету где је стекао звање дипломирани правник. Приватним предузетништвом...
Велимир Јовић
Велимир Јовић

Члан градског већа

Велимир Јовић, дипломирани инжењер геодезије, рођен је 20.12.1962. године у Зајечару. На Грађевинском факултету у Београду - Одсек за геодезију, дипломирао је 1988. године. Запослен је у Републичком ...

Градска управа

Слободан Виденовић
Слободан Виденовић

Начелник Градске управе

Слободан Виденовић рођен је 27.06.1969. године у Зајечару. Основну и средњу школу завршио је у Зајечару. Дипломирао је на Универзитету у Нишу-Правни факултет Ниш и стекао звање дипломираног правника. ...

Скупштина града

Стефан Занков
Стефан Занков

Председник Скупштине града Зајечара

Стефан Занков је рођен 31. марта 1976. године. Основну школу и Гимназију завршио је у Зајечару, а звање инжењер електротехнике на смеру за телекомуникације стекао је на Електронском факултету у Нишу. ...
Милорад Вучковић
Милорад Вучковић

Заменик председника Скупштине града Зајечара

Милорад Вучковић је рођен 1977. године у Зајечару, где је завршио Основну и Економску школу. Звање дипломираног правника стекао је на Правном факултету Универзитета у Нишу. Од 2003. године је директор...
Миљан Миловановић
Миљан Миловановић

Секретар Скупштине Града

Миљан Миловановић рођен је 08.05.1975. године у Зајечару, где је завршио основну школу и Гимназију. Правни Факултет (правосудна наставна група) је завршио на Универзитету у Београду. Радио је као...
Марко Ђуричић
Марко Ђуричић

Заменик секретара Скупштине града Зајечара

Марко Ђуричић рођен је 15. маја 1985. године у Неготину. Основну и средњу школу је завршио у Неготину. Дипломирао је на Правном факултету у Нишу. Од 2012. године је запослен у Град...