Вести

 ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење захтева за доделу помоћи у огреву за избегла и интерно расељена лица

ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење захтева за доделу помоћи у огреву за избегла и интерно расељена лица

На основу члана 8. став 1.тачка 1.Правилника о условима и критеријумима за доделу помоћи избеглим и интерно расељеним лицима, Комисија за избор корисника за добијање једнократне помоћи у огреву намењене избеглим и интерно расељеним лицима у Граду Зајечару, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за подношење захтева за доделу помоћи

I

Право на ПОМОЋ могу да остваре лица која испуњавају следеће услове:

  1. да имају избеглички статус;

2. да су регистрована као интерно расељена лица и да имају боравиште на територији Града Зајечара,

II

Помоћ се одобрава као помоћ у огреву са превозом у максималном иозносу до 35.000.00 динара по породици.

Намена о додели помоћи у огреву из става I је обезбеђење основних потреба у виду огрева за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица.

III

Право на помоћ у огреву имају сви подносиоци захтева, под једнаким условима, а према условима и критеријумима и реду првенства утврђеним Правилником о условима и критеријумима за доделу помоћи.

IV

Поступак за доделу помоћи спроводи Комисија, на основу поднетног захтева и документације.Проверу захтева врши поверник за избеглице увидом у документацију

Уколико се појаве нови и важни елементи везани за претходно донету одлуку, Комисија задржава право на поновно разматрање донете одлуке.

V

Уз захтев за доделу помоћи у огреву, који се подноси Граду, подносилац је дужан да достави следеће доказе:

- фотокопију избегличке легитимацију за себе и чланове породичног домаћинства;

- фотокопију легитимације интерно расељеног лица за себе и чланове породичног домаћинства са доказом о боравишту, потврдом о боравишту(важећа);

- потврда о редовном школовању из школе за децу ученике и потврда о редовном студирању за студенте;

- потврда послодавца о радном односу и висини зараде, потврда Националне службе за запошљавање, чек од пензије или други одговарајући документ о висини примања подносиоца захтева и чланова његовог породичног домаћинства за месец август, изјава да нема приходе (оверена код Нотара), итд.;

- извештај лекара (не старији од годину дана) или решење за доказивање трудноће, здравственог стања ( тешка хронична оболења ) и/или решење о утврђивању инвалидности подносиоца захтева или чланова његовог породичног домаћинства.

-за жену носиоца породичног домаћинства и самохраног родитеља, прилаже се потврда о смрти брачног друга; решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло; извод из матичне књиге рођених деце без утврђеног очинства и решење о разводу брака; у случају породичног домаћинства самохраног родитеља исти даје изјаву оверену у општинском органу управе или суду да се непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да, у међувремену, није засновао брачну или ванбрачну заједницу; -жртве сексуалног/породичног насиља прилажу пресуду надлежног суда или извештај центра за социјални рад.

Захтеви који су неблаговремени, непотпуни и поднети од стране неовлашћеног лица, Комисија неће разматрати. Докази из става 1.алинеје. До 8. овог члана подносе се у фотокопији, а Комисија има право да од подносиоца захтева на увид оригинална документа.

VI

Комисија доноси одлуке о додељивању ПОМОЋИ, на основу реда првенства, сачињеног према следећим критеријумима:

  • домаћинства без редовних месечних прихода или са недовољним месечним приходима ( до 50% просечне нето плате у Републици за месец јун која износи 85.539,00 динара ), или примаоци НСП-а;
  • болесни чланови домаћинства ( тешка хронична оболења ), чланови домаћинства са посебним потребама;
  • домаћинства са чланом ( дететом и др. ) телесним инвалидним;
  • домаћинство са чланом ометеним у развоју;
  • домаћинство са психички оболелим чланом породице;
  • жртве сексуалног/породичног насиља, жена носилац домаћинства
  • домаћинства самохраних родитеља са дететом/децом до 15 година или студентом/ студентима до 26 година;.

VII

Комисија усваја Одлуку о листи корисника помоћи у огреву која се објављује на огласној табли града Зајечара.

На основу Одлуке Град Зајечар додељује кориснику ПОМОЋ у огреву.

VIII

Рок за подношења захтева је 8 дан од дана објављивања Огласа.

Пријаве за Јавни позив, са потребном документецијом, подносе се лично Градски Информативно -услужни центар Града Зајечара или препорученом поштом на адресу:

”Једнократна помоћ у огреву”

Градска управа града Зајечара

Повереништво за избеглице

Трг Ослобођења бр. 1

19000 Зајечар

* Сви медији који преузму вест или фотографију (или и једно и друго) са портала Града Зајечара у обавези су да наведу извор. Уколико је пренета интегрална вест, у обавези су да наведу извор и поставе линк ка тој вести.

Сличне вести

Пошаљите коментар

Коментари који су увредљиви по било кога и на било којој основи, као и коментари који садрже рекламе или линкове ка спољним сајтовима, неће бити одобрени.