У Зајечару одржана седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Народне скупштине Републике Србије