Вести

Зајечар: Утврђена јединствена прелиминарна ранг листа грађана за све мере енергетске ефикасности

Зајечар: Утврђена јединствена прелиминарна ранг листа грађана за све мере енергетске ефикасности

На основу Јавног позива за доделу бесповратних средстава грађанима за енергетску санацију породичних кућа и станова на територији Града Зајечара за 2022. годину, Комисија за реализацију мера енергетске санације је на 7.седници, одржаној 27.12.2022. години утврдила:

ЈЕДИНСТВЕНУ ПРЕЛИМИНАРНУ РАНГ ЛИСТУ

КРАЈЊИХ КОРИСНИКА (ГРАЂАНА) ЗА СВЕ МЕРЕ

ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

I

Крајњи корисници (грађани) који су поднели БЛАГОВРЕМЕНУ И ПОТПУНУ ПРИЈАВУ на Јавни позив у спровођењу мера енергетске санације, породичних кућа и станова који се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији града Зајечара за 2022. годину:

Р.бр.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

АДРЕСА

МЕСТО

Број бодова

1

Милован Игић

Војничка (ЈНА) 117

ЗАЈЕЧАР

98,5

2

Бранислав Радуловић

Похорска 3

ЗАЈЕЧАР

93,5

3

Јелен Николић

Павла Илића 4

ЗАЈЕЧАР

93,5

4

Верољуб Костадиновић

Љубе Нешића 98а/8

ЗАЈЕЧАР

92,5

5

Негица Панајотовић

Тимочки Кеј 16

ЗАЈЕЧАР

92,0

6

Слађана Најдановић

Попо лукина 6

ЗАЈЕЧАР

91,0

7

Слободан Стаменковић

Милана Глишића 9

ЗАЈЕЧАР

91,0

8

Дејан Бадицовић

Чупићева 33

ЗАЈЕЧАР

91,0

9

Велибор Милетић

Краљевица Б4/1/34

ЗАЈЕЧАР

90,0

10

Михајло Ђорђевић

Проте Матеје 11

ЗАЈЕЧАР

89,0

11

Николић Милојко

Обилићев Венац 2

ЗАЈЕЧАР

87,5

12

Негица Милијић

Пожаревачка 057/02/10

ЗАЈЕЧАР

86,0

13

Давидовић Вића

Звезданска 2

ЗАЈЕЧАР

86,0

14

Божидар Антић

Љубе Нешића 94/11

ЗАЈЕЧАР

84,5

15

Жељко Николић

Књегиње Љубице 8/18

ЗАЈЕЧАР

84,0

16

Миланка Живковић

Бранка Радичевића 10

ЗАЈЕЧАР

83,5

17

Станојловић Тихомир

Љубе Нешића 100а/7

ЗАЈЕЧАР

83,5

18

Новинка Марковић

Љубе Нешића 106а/2/9

ЗАЈЕЧАР

83,5

19

Марина Мацакања

Призренска 33

ЗАЈЕЧАР

83,5

20

Симић Милосав

Сремска 11/3/9

ЗАЈЕЧАР

83,0

21

Душица Петровић

Љубе Нешића 112/25

ЗАЈЕЧАР

83,0

22

Милица Живковић

Боре Милића 3/20

ЗАЈЕЧАР

83,0

23

Дејан Вучковић

Светозара Марковића 72/1

ЗАЈЕЧАР

82,5

24

Лазаревић Бобан

Зворничка 1а

ЗАЈЕЧАР

82,0

25

Јован Мијовић

Љубе Нешића 90/11

ЗАЈЕЧАР

81,0

26

Бабовић Злата

Скерлићева 21

ЗАЈЕЧАР

81,0

27

Милетић Слободан

Кљегиње Љубице 2/6

ЗАЈЕЧАР

81,0

28

Ђукић Вера

Пожаревачка 54/14

ЗАЈЕЧАР

81,0

29

Манчић Мирољуб

Др.Младена Стојановића 13

ЗАЈЕЧАР

81,0

30

Вук Бајовић

Генерала Гамбете 74/7

ЗАЈЕЧАР

81,0

31

Живковић Слободан

Николе Пашића 66А/4

ЗАЈЕЧАР

81,0

32

Иван Јанковић

Ђуре Салаја 22/6

ЗАЈЕЧАР

81,0

33

Зорица Тасев

Ивана Милутиновића 11/5

ЗАЈЕЧАР

81,0

34

Звонимир Рајковић

Пане Ђукића 10/6

ЗАЈЕЧАР

81,0

35

Радојица Петковић

Н.Републике 5

ЗАЈЕЧАР

81,0

36

Мирјана Тројанчевић

Кљегиње Љубице 4/14

ЗАЈЕЧАР

81,0

37

СлађанаРистић

Југовићева 10

ЗАЈЕЧАР

81,0

38

Драган Ђоковић

Светозара Марковића 36/44

ЗАЈЕЧАР

81,0

39

Миленковић Миломир

Боровачка 113

ЗАЈЕЧАР

81,0

40

Јеврем Милинковић

Крфска 14/3/6

ЗАЈЕЧАР

80,0

41

Петковић Предраг

Велики Извор ББ

ВЕЛИКИ ИЗВОР

79,5

42

Милица Тодоровић

Међумурска 19

ЗАЈЕЧАР

79,0

43

Радојчић Јасмина

Дубровачка 13

ЗАЈЕЧАР

79,0

44

Васић Персида

Тимочке Буне 61

ЗАЈЕЧАР

78,5

45

Иван Станојевић

Војводе Путнике 5А/1/1

ЗАЈЕЧАР

78,5

46

Драган Лилић

Николетина Бурсаћа 9

ЗАЈЕЧАР

78,5

47

Дојчиновић Небојша

Ивана Милутиновића 11/3

ЗАЈЕЧАР

78,0

48

Миливојевић Николина

6.Српс.Удар.бригаде 28

ЗАЈЕЧАР

77,5

49

Јелена Павловић

Вражогрначка 49

ЗАЈЕЧАР

76,0

50

Симеуновић Љиљана

Н.пашића 83б/3/3

ЗАЈЕЧАР

76,0

51

Радица Марковић

Истарска 39

ЗАЈЕЧАР

76,0

52

Рада Ранчић

Омладинска 74

ЗАЈЕЧАР

76,0

53

Сузана Милошевић

Хајдук Вељкова 5/2-2

ЗАЈЕЧАР

76,0

54

Нелица Илић Трандафиловић

Дубровачка 15а

ЗАЈЕЧАР

76,0

55

Зорица Трифунович

Вражогрнац ББ

ВРАЖОГРНАЦ

76,0

56

Дејан Станојевић

Књегиње Љубице 4/15

ЗАЈЕЧАР

74,0

57

Миленковић Иван

Љубе Нешића 90/8/58

ЗАЈЕЧАР

73,0

58

Дејан Јончић

Бошка Бухе 2

ЗАЈЕЧАР

71,0

59

Гордана Милутиновић

Топличина 4ц /26

ЗАЈЕЧАР

71,0

60

Рашић Розмирка

Пере Радовановића 15/22

ЗАЈЕЧАР

71,0

61

Рајковић Радомир

нас.Краљевица Б8/1/3

ЗАЈЕЧАР

70,0

62

Драгана Бошковић

Љубе Нешића 90/54

ЗАЈЕЧАР

69,0

63

Снежана Митровић

Љубе Нешића 90/14

ЗАЈЕЧАР

69,0

64

Јанковић Срђан

Косанчичев Венац 17

ЗАЈЕЧАР

69,0

65

Јовановић Снежана

Љубе Нешића 103А/20

ЗАЈЕЧАР

69,0

66

Слободан Жикић

Пожаревачка 52а/18

ЗАЈЕЧАР

69,0

67

Кристина Богдановић

нас.Краљевица б4 /1/22

ЗАЈЕЧАР

68,0

68

Милан Николић

Миљана Миљковића 48/12

ЗАЈЕЧАР

68,0

69

Радојчић Веселин

Николе Пашића 163/а/1

ЗАЈЕЧАР

67,0

70

Слободан Жикић

село Звездан

ЗВЕЗДАН

67,0

71

Дарјан Карабашевић

7.септембар 5б/8

ЗАЈЕЧАР

66,0

72

Филиповић Миодраг

Народне Републике 15/6

ЗАЈЕЧАР

66,0

73

Сибиновић Зоран

П.радовановића 11/11

ЗАЈЕЧАР

66,0

74

Злата Соколовић

Омладинска 42

ЗАЈЕЧАР

66,0

75

Драган Кожицић

Преспонска 22

ЗАЈЕЧАР

66,0

76

Милетић Љубинко

Ђуре Салаја 24/6

ЗАЈЕЧАР

66,0

77

Стаменковић Христивоје

Пожаревачка 44/11

ЗАЈЕЧАР

66,0

78

Живић Павле

Тимочка 8

ЗАЈЕЧАР

66,0

79

Исаковић Жикица

село Вражогрнац ББ

ВРАЖОГРНАЦ

66,0

80

Мирјана Станојевић

Крфска 20/17

ЗАЈЕЧАР

66,0

81

Никчевић Урош

Ратних војних инвалида 4

ЗАЈЕЧАР

66,0

82

Слађана Миленковић

Н.Пашића 1

ЗВЕЗДАН

66,0

83

Манић Љубинко

С.Гачића 16

ЗАЈЕЧАР

66,0

84

Радиша Миленковић

Генерала Гамбете 82

ЗАЈЕЧАР

65,0

85

Јовановић Срђан

Обилићев Венац 12

ЗАЈЕЧАР

64,5

86

Мирољуб Маринковић

Ивана Милитиновића 75

ЗАЈЕЧАР

61,0

87

Никола Кожицић

Преспонска 27

ЗАЈЕЧАР

61,0

88

Станојевић Велимир

село Трнавац

Трнавац

60,0

89

Томислав Манчић

Ђуре Салаја 26а

ЗАЈЕЧАР

59,5

90

Марина Митровић

Павла Илића 9

ЗАЈЕЧАР

59,5

91

Мита Милијев

Хајдук Вељкова 4/1/10

ЗАЈЕЧАР

59,0

92

Зоран Ћирић

Пожаревачка 70/18

ЗАЈЕЧАР

59,0

93

Милан Цветановић

Пожаревачка 23

ЗАЈЕЧАР

58,5

94

Саша Павловић

Савска 4а

ЗАЈЕЧАР

58,0

95

Снежана Митровић

село Гамзиград -12 улица

ГАМЗИГРАД

58,0

96

Ибракић Емила

Пожаревачка 61/10

ЗАЈЕЧАР

57,0

97

Милијић Топлица

Радничка 4

ЗАЈЕЧАР

56,0

98

Саша Павловић

Савска 4а

ЗАЈЕЧАР

56,0

99

Сретен Милић

Љутице Богдана 10

ЗАЈЕЧАР

56,0

100

Сузана Станимировић

Николе Пашића 268

ЗАЈЕЧАР

56,0

101

Мирјана Минкић

Топличина 12

ЗАЈЕЧАР

56,0

102

Анђелковић Златица

Станка Пауновића 5

ЗАЈЕЧАР

56,0

103

Бранислав Јоцић

Светозара Марковића 178/а

ЗАЈЕЧАР

51,0

104

Коцић Љубинка

Вршка Чука ББ - Велики Извор

ЗАЈЕЧАР

46,0

II

Подносиоци пријава имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању јединствене прелиминарне ранг листе крајњих корисника (грађана) за све мере енергетске ефикасности, у року од 3 (три) дана од дана објављивања листе.

На прелиминарну листу крајњих корисника (грађана) подносиоци пријава имају право приговора Комисији у року од 8 (осам) дана од дана њеног објављивања.

III

Јединствена прелиминарна ранг листа крајњих корисника (грађана) за све мере енергетске ефикасности објавиће се на огласној табли Градске управе града Зајечара, на званичној интернет страници Града Зајечара и доставиће се Градском већу града Зајечара.

Комисија је такође утврдила:

ПРЕЛИМИНАРНУ РАНГ ЛИСТУ

КРАЈЊИХ КОРИСНИКА (ГРАЂАНА) ЗА МЕРУ „уградња соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама

I

Крајњи корисници (грађани) који су поднели БЛАГОВРЕМЕНУ И ПОТПУНУ ПРИЈАВУ на Јавни позив за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте на територији града Зајечара за 2022. годину, за меру „уградња соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама“:

Р.БР

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

АДРЕСА

МЕСТО

Број бодова

1

Тодоровић Љубивоје

Кутинска 20

ЗАЈЕЧАР

91

2

Иван Лугановић

Мала Јасикова

Мала Јасикова

85

II

Подносиоци пријава имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању прелиминарне ранг листе крајњих корисника (грађана) за меру „уградња соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама“, у року од 3 (три) дана од дана објављивања листе.

На прелиминарну листу крајњих корисника (грађана), подносиоци пријава имају право приговора Комисији у року од 8 (осам) дана од дана њеног објављивања.

* Сви медији који преузму вест или фотографију (или и једно и друго) са портала Града Зајечара у обавези су да наведу извор. Уколико је пренета интегрална вест, у обавези су да наведу извор и поставе линк ка тој вести.

Сличне вести

Пошаљите коментар

Коментари који су увредљиви по било кога и на било којој основи, као и коментари који садрже рекламе или линкове ка спољним сајтовима, неће бити одобрени.