Тендери

до
Јавна набавка добара-горива за потребе реализације пројекта “HELPING HAND“
28.04.2014
Јавна набавка добара-горива за потребе реализације пројекта “HELPING HAND“. Јавна набавка се не обликује по партијама. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом...
Преузмите:
Jавна набавка добара-горива за потребе реализације пројекта “HELPING HAND“
10.04.2014
Jавна набавка добара-горива за потребе реализације пројекта “HELPING HAND“. Јавна набавка се не обликује по партијама. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом...
Преузмите:
Јавна набавкa радова на инвестиционом одржавању стамбеног објекта ПО +П у улици Сремској потребе реализације пројекта“HELPING HAND“.
08.04.2014
Јавна набавка радова на инвестиционом одржавању стамбеног објекта ПО +П у улици Сремској потребе реализације пројекта“HELPING HAND“. Јавна набавка се не обликује по партијама...
Преузмите:
Јавна набавка радова на оправци атарског пута Велики Извор мзв. Градиште
31.03.2014
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ за јавну набавку радова набавку радова на оправци атарског пута Велики Извор-мзв. Градиште
Преузмите:
Јавна набавка радова на уређењу артеских чесама на територији града Зајечара
17.03.2014
Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности. За јавну набавку радова на уређењу артеских чесама на територији града Зајечара...
Преузмите:
Јавна набавка добара - горива за потребе реализације пројекта Helping hand
13.03.2014
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ за јавну набавку добара-горива за потребе реализације пројекта“ХЕЛПИНГ ХАНД“........
Преузмите:
Јавна набавка добара - канцеларијског материјала за потребе реализације пројекта Helping Hand
13.03.2014
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ за јавну набавку добара-канцелариског материјала за потребе реализације пројекта “ХЕЛПИНГ ХАНД“
Преузмите:
Јавна набавка добара - канцеларијског материјала за потребе реализације пројекта Helping Hand
13.03.2014
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ за јавну набавку добара-канцелариског материјала за потребе реализације пројекта “ХЕЛПИНГ ХАНД“
Преузмите:
Јавна набавка добара - канцеларијског материјала по партијама
13.03.2014
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ За јавну набавку добара-канцеларијског материјала по партијама и то: ПАРТИЈА 1 - Тонери и кетриџи ПАРТИЈА 2 - Остали канцелариски материјал ПАРТИЈА 3 - Штампани материјал
Преузмите:
Јавна набавка радова на уређењу јаруга за одвођење отпадних вода на подручју града Зајечара
07.03.2014
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ за јавну набавку радова на уређењу јаруга за одвођење отпадних вода на подручју града Зајечара
Преузмите: