ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-395 - НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ - ИС ЛПА

Важи од 16.10.2023. до 27.10.2023.

Наручилац

Градска управа града Зајечара

Локација наручиоца

РС223 – Зајечарска област, Зајечар

Назив набавке

набавка услуга одржавања информационог система локалне пореске администрације - ИС ЛПА

Референтни број

404-395

Врста поступка

Преговарачки поступак без објављивања јавног позива

Рок за подношење понуда

27.10.2023. године 12:00:00

Статус поступка

Објављен

Документација: