ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-396 - НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊЕ СОФТВЕРА ЗА ПРИПРЕМУ И ПЛАНИРАЊЕ ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА САВЕТНИК WЕБ

Важи од 16.10.2023. до 27.10.2023.

Наручилац

Градска управа града Зајечара

Локација наручиоца

РС223 – Зајечарска област, Зајечар

Назив набавке

набавка услуга одржавање софтвера за припрему и планирање програмског буџета САВЕТНИК WЕБ

Референтни број

404-396

Врста поступка

Преговарачки поступак без објављивања јавног позива

Рок за подношење понуда

27.10.2023. године 13:00:00

Статус поступка

Објављен

Документација: