ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-397 - НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА РАЧУНОВОДСТВЕНОГ СОФТВЕРА САВЕТНИК ТРЕЗОР

Важи од 16.10.2023. до 27.10.2023.

Наручилац

Градска управа града Зајечара

Локација наручиоца

РС223 – Зајечарска област, Зајечар

Назив набавке

набавка услуга одржавања рачуноводственог софтвера САВЕТНИК ТРЕЗОР

Референтни број

404-397

Врста поступка

Преговарачки поступак без објављивања јавног позива

Рок за подношење понуда

27.10.2023. године 14:00:00

Статус поступка

Објављен

Документација: