ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-391 - НАБАВКА ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ ВОЗНОГ ПАРКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Важи од 13.10.2023. до 24.10.2023.

Наручилац

Градска управа града Зајечара

Локација наручиоца

РС223 – Зајечарска област, Зајечар

Назив набавке

набавка горива за потребе возног парка Градске управе града Зајечара

Референтни број

404-391

Врста поступка

Отворени поступак

Рок за подношење понуда

24.10.2023. године 12:00:00

Статус поступка

Објављен

Документација: