ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-390 - НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Важи од 13.10.2023. до 06.11.2023.

Наручилац

Градска управа града Зајечара

Локација наручиоца

РС223 – Зајечарска област, Зајечар

Назив набавке

Набавка електричне енергије

Референтни број

404-390

Врста поступка

Отворени поступак

Рок за подношење понуда

06.11.2023. године 12:00:00

Статус поступка

Објављен

Документација: