Урбанистички документи

до
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "НОВО ГРОБЉЕ У ЗАЈЕЧАРУ"
Урбанистички документи
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "НОВО ГРОБЉЕ У ЗАЈЕЧАРУ"
Преузмите:
26.11.2019.
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ РЕГИОНАЛНЕ САНИТАРНЕ ДЕПОНИЈЕ "ХАЛОВО II" У ЗАЈЕЧАРУ
Урбанистички документи
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ РЕГИОНАЛНЕ САНИТАРНЕ ДЕПОНИЈЕ "ХАЛОВО II" У ЗАЈЕЧАРУ
Преузмите:
26.11.2019.
ПРОСТОРНИ ПЛАН ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
Урбанистички документи
ПРОСТОРНИ ПЛАН ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
Преузмите:
11.09.2019.
ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА БР.1 СЕВЕР И СЕВЕРОЗАПАД ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
Урбанистички документи
ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА БР.1 СЕВЕР И СЕВЕРОЗАПАД ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
Преузмите:
11.09.2019.
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА ЗОНЕ I СТЕПЕНА ЗАШТИТЕ АРХЕОЛОШКОГ НАЛАЗИШТА РОМУЛИЈАНА-ГАМЗИГРАД СА ПРОШИРЕЊЕМ
Урбанистички документи
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "ПРОСТОРА ЗОНЕ I СТЕПЕНА ЗАШТИТЕ АРХЕОЛОШКОГ НАЛАЗИШТА РОМУЛИЈАНА-ГАМЗИГРАД СА ПРОШИРЕЊЕМ"
Преузмите:
11.09.2019.
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРИВРЕДНЕ ЗОНЕ „ЗАПАД“
Урбанистички документи
Плански основ за израду План детаљне регулације привредна зона „ЗАПАД“, oштина Зајечар је Генерални урбанистички План града Зајечара (’’Службени лист града Зајечара’’ бр. 15/12.)
Преузмите:
11.09.2019.
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ОТПАДНИХ ВОДА ИЗ ПРОИЗВОДНОГ ПОГОНА ПИВАРЕ „HEINEKEN SRBIJA“ У ЗАЈЕЧАРУ
Урбанистички документи
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ОТПАДНИХ ВОДА ИЗ ПРОИЗВОДНОГ ПОГОНА ПИВАРЕ „HEINEKEN SRBIJA“ У ЗАЈЕЧАРУ
Преузмите:
11.09.2019.
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ПРОШИРЕЊЕ ГРОБЉА У ЗВЕЗДАНУ
Урбанистички документи
План детаљне регулације за уређење и проширење гробља у Звездану (у даљем тексту: План, План детаљне регулације - ПДР) утврђује и разрађује детаљна урбанистичка решења уређења простора и изградње објеката.
Преузмите:
11.09.2019.
Урбанистички пројекат бр.482/18, од 07.12 2018.године, за изградњу Музеја рокенрола и 13 (тринаест) бунгалова за смештај учесника фестивала „Зајечарска Гитаријада“
Урбанистички документи
Урбанистички пројекат бр.482/18, од 07.12 2018.године, за изградњу Музеја рокенрола и 13 (тринаест) бунгалова за смештај учесника фестивала „Зајечарска Гитаријада“ у Зајечару, на кп.бр.6285/8 КО Зајечар у Зајечару (Потврда IV/03 број 350-36/2018 од 19.12.2018.године).
Преузмите:
25.12.2018.
ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БР.3
Урбанистички документи
ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БР.3
Преузмите:
21.09.2018.
ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БР.2
Урбанистички документи
ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БР.2
Преузмите:
20.09.2018.
Измена плана детаљне регулације бивше фабрике
Урбанистички документи
Измена плана детаљне регулације бивше фабрике "Тимочанка"
Преузмите:
19.07.2016.
ГУП - ГЕНЕРАЛНИ УРБАНСТИЧКИ ПЛАН
Урбанистички документи
Урбанистички план је документ којим се усмерава и регулише организација простора у насељима. Основни принципи урбанистичког планирања су: просотрна организација насеља којом се остварују квалитетнији услови живота, очување и унапређење традиције градитељства и створених вредности насеља, допуна постојећих и стварање нових урбаних вредности обнова и реконструкција историјских и амбијенталних целина очување земљишта погодног за пољопривреду, природних вредности и животне средине тог насеља, суседног насеља и региона, усклађеност изградње инфраструктуре и грађевинског земљишта које опслужује.
Преузмите:
15.07.2015.
ПДР КОРИДОРА ДЕЛА ДАЛЕКОВОДА 110 kV ТС
Урбанистички документи
Повод за израду Плана детаљне регулације коридора дела далековода 110 kV ТС "Бор 2" - ТС "Зајечар 2", на територији града Зајечара (у даљем тексту: План) је обезбеђење поуздане електроенергетске везе између ТС "Бор 2" и ТС "Зајечар 2". Оптимизацијом инвестиционог решења
Преузмите:
16.09.2014.
ПДР ВЕТРОПАРК „ВРШКА ЧУКА 2“
Урбанистички документи
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ УРЕЂАЈА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СНАГЕ ВЕТРА У ЦИЉУ ПРОИЗВОДЊЕ ЕНЕРГИЈЕ (ФАРМА ВЕТРЕЊАЧА) ВЕТРОПАРК „ВРШКА ЧУКА 2“
Преузмите:
07.08.2014.
ПДР ВЕТРОПАРК „НОВА ВРШКА ЧУКА“
Урбанистички документи
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ УРЕЂАЈА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СНАГЕ ВЕТРА У ЦИЉУ ПРОИЗВОДЊЕ ЕНЕРГИЈЕ (ФАРМА ВЕТРЕЊАЧА) ВЕТРОПАРК „НОВА ВРШКА ЧУКА“
Преузмите:
07.08.2014.