Документи града

до
Регистар локацијских услова, грађевинских дозвола, употребних дозвола и регистар решења у 2023. години
Документи града
Регистар локацијских услова, грађевинских дозвола, употребних дозвола и регистар решења у 2023. години
Преузмите:
27.01.2023.
ПЛАН РАЗВОЈА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
Документи града
ПЛАН РАЗВОЈА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
Преузмите:
20.01.2023.
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2023. ГОДИНУ
Документи града
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2023. ГОДИНУ
Преузмите:
05.01.2023.
Регистар локацијских услова, грађевинских дозвола, употребних дозвола и регистар решења у 2022. години
Документи града
Регистар локацијских услова, грађевинских дозвола, употребних дозвола и регистар решења у 2022. години
Преузмите:
31.12.2022.
ГОДИШЊИ ПЛАН ЈАВНИХ КОНКУРСА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2023. ГОДИНУ
Документи града
ГОДИШЊИ ПЛАН ЈАВНИХ КОНКУРСА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2023. ГОДИНУ
Преузмите:
29.12.2022.
ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА ОД ПОВРЕДЕ ПРИНЦИПА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ
Документи града
ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА ОД ПОВРЕДЕ ПРИНЦИПА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ
Преузмите:
28.12.2022.
ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2023. ГОДИНУ
Документи града
ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2023. ГОДИНУ
Преузмите:
26.12.2022.
СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА УРБАНОГ ПОДРУЧЈА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА И ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ, БОЉЕВАЦ И СОКОБАЊА
Документи града
СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА УРБАНОГ ПОДРУЧЈА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА И ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ, БОЉЕВАЦ И СОКОБАЊА
Преузмите:
12.12.2022.
ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2023. ГОДИНУ
Документи града
ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2023. ГОДИНУ
Преузмите:
29.11.2022.
ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ КОЕФИЦИЈЕНАТА ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА
Документи града
ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ КОЕФИЦИЈЕНАТА ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА И ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ НА ОСНОВУ КОЈИХ ЈЕ ЗА 2022. ГОДИНУ УТВРЂЕНА ОСНОВИЦА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ У НАЈОПРЕМЉЕНИЈОЈ ЗОНИ
Преузмите:
29.11.2022.
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗАЈЕЧАР ЗА 2022. ГОДИНУ
Документи града
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗАЈЕЧАР ЗА 2022. ГОДИНУ
Преузмите:
07.11.2022.
Решење о именовању Радне групе за израду ''Стратегије за младе града Зајечара'' за период од 2023. до 2029. године
Документи града
Решење о именовању Радне групе за израду ''Стратегије за младе града Зајечара'' за период од 2023. до 2029. године
Преузмите:
02.11.2022.
Одлука о приступању изради Стратегије за младе града Зајечара
Документи града
Одлука о приступању изради Стратегије за младе града Зајечара
Преузмите:
14.10.2022.
Обавештење о почетку израде Стратегије за младе града Зајечара
Документи града
Обавештење о почетку израде Стратегије за младе града Зајечара
Преузмите:
01.10.2022.
ПОПИС 2022 - КОНАЧАН СПИСАК ИЗАБРАНИХ ПОПИСИВАЧА
Документи града
ПОПИС 2022 - КОНАЧАН СПИСАК ИЗАБРАНИХ ПОПИСИВАЧА
Преузмите:
21.09.2022.
ПОПИС 2022 - ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРЕДАТИ ПРИЛИКОМ ДОЛАСКА НА ТЕСТИРАЊЕ
Документи града
ПОПИС 2022 - ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРЕДАТИ ПРИЛИКОМ ДОЛАСКА НА ТЕСТИРАЊЕ
Преузмите:
11.08.2022.