Буџетски документи

до
ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ
Буџетски документи
ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ
Преузмите:
04.01.2023.
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022. ДО 30.09.2022. ГОДИНЕ
Буџетски документи
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022. ДО 30.09.2022. ГОДИНЕ
Преузмите:
30.11.2022.
ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2023. ГОДИНУ
Буџетски документи
ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2023. ГОДИНУ
Преузмите:
30.11.2022.
ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОМ ПРОЦЕСУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2023. ГОДИНУ
Буџетски документи
У поступку израде Одлуке о буџету града Зајечара за 2023. годину, Одељење за финансије спровело је јавну расправу о Нацрту одлуке у периоду од 17.10.2022.-31.10.2022. године.
Преузмите:
02.11.2022.
НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2023. ГОДИНУ
Буџетски документи
НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2023. ГОДИНУ
Преузмите:
17.10.2022.
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022. ДО 30.06.2022. ГОДИНЕ
Буџетски документи
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022. ДО 30.06.2022. ГОДИНЕ
Преузмите:
22.09.2022.
ОДЛУКA О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2022. ГОДИНУ
Буџетски документи
ОДЛУКA О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2022. ГОДИНУ
Преузмите:
22.09.2022.
УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2023. ГОДИНУ И ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2024. И 2025. ГОДИНУ
Буџетски документи
УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2023. ГОДИНУ И ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2024. И 2025. ГОДИНУ
Преузмите:
01.08.2022.
РЕШЕЊЕ O ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2023. ГОДИНУ
Буџетски документи
Овим Решењем образује се Радна група за израду Програмског буџета Града Зајечара за 2023.годину (у даљем тексту: Радна група).
Преузмите:
18.07.2022.
ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2021. ГОДИНУ
Буџетски документи
ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2021. ГОДИНУ
Преузмите:
11.05.2022.
ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2021. ГОДИНУ
Буџетски документи
ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2021. ГОДИНУ
Преузмите:
11.05.2022.
ПЛАН ПОСТУПНОГ УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА У ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ И ДОНОШЕЊА БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2023. ГОДИНУ
Буџетски документи
ПЛАН ПОСТУПНОГ УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА У ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ И ДОНОШЕЊА БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2023. ГОДИНУ
Преузмите:
25.03.2022.
ОДЛУКA О ПРВОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2022. ГОДИНУ
Буџетски документи
ОДЛУКA О ПРВОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2022. ГОДИНУ
Преузмите:
18.03.2022.
ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ
Буџетски документи
ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ
Преузмите:
22.01.2022.
ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2022. ГОДИНУ
Буџетски документи
ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2022. ГОДИНУ
Преузмите:
29.11.2021.
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. ДО 30.06.2021. ГОДИНЕ
Буџетски документи
На основу члана 76. Закона о буџетском систему ("Сл.гласник РС" бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп. 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015,99/2016,113/2017,95/2018,31/2019,72/2019 и 149/2020)
Преузмите:
24.09.2021.