Документи

до
ПЛАН КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА ПЕРИОД ОД 2023. ДО 2031. ГОДИНЕ СА АКЦИОНИМ ПЛАНОМ
Остали документи
ПЛАН КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА ПЕРИОД ОД 2023. ДО 2031. ГОДИНЕ СА АКЦИОНИМ ПЛАНОМ
Преузмите:
22.05.2023.
ОБРАЗАЦ ЗА ПРЕДЛОГЕ, СУГЕСТИЈЕ И МИШЉЕЊА НА НАЦРТ ПЛАНА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА ПЕРИОД ОД 2023. ДО 2031. ГОДИНЕ СА АКЦИОНИМ ПЛАНОМ
Обрасци - урбанизам, грађевински и комунални послови
ОБРАЗАЦ ЗА ПРЕДЛОГЕ, СУГЕСТИЈЕ И МИШЉЕЊА НА НАЦРТ ПЛАНА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА ПЕРИОД ОД 2023. ДО 2031. ГОДИНЕ СА АКЦИОНИМ ПЛАНОМ
Преузмите:
22.05.2023.
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА IV/04 број сл/2023
Остали документи
Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове Градске управе града Зајечара, у поступку прибављања сагласности власника парцела кроз које је потребно поставити канализациони колектор ради прикључка на канализациону инфраструктуру
Преузмите:
12.05.2023.
Савет за младе града Зајечара
Остали документи
Савет за младе града Зајечара
Преузмите:
11.05.2023.
ПРАВИЛНИК О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА У 2023. ГОДИНИ
Остали документи
ПРАВИЛНИК О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА У 2023. ГОДИНИ
Преузмите:
08.05.2023.
ОДЛУКA О ПРВОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2023. ГОДИНУ
Буџетски документи
ОДЛУКA О ПРВОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2023. ГОДИНУ
Преузмите:
27.04.2023.
Службени лист града Зајечара број 15-2023
Службени лист
Издавач: СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА. Уредник: Марко Ђуричић Адреса: Зајечар, Трг Ослобођења 1. Телефон: 019/ 444 600. E-mail: marko.djuricic@zajecar.info
Преузмите:
27.04.2023.
Службени лист града Зајечара број 14-2023
Службени лист
Издавач: СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА. Уредник: Марко Ђуричић Адреса: Зајечар, Трг Ослобођења 1. Телефон: 019/ 444 600. E-mail: marko.djuricic@zajecar.info
Преузмите:
25.04.2023.
Службени лист града Зајечара број 13-2023
Службени лист
Издавач: СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА. Уредник: Марко Ђуричић Адреса: Зајечар, Трг Ослобођења 1. Телефон: 019/ 444 600. E-mail: marko.djuricic@zajecar.info
Преузмите:
25.04.2023.
Регистар локацијских услова, грађевинских дозвола, употребних дозвола и регистар решења у 2023. години
Документи града
Регистар локацијских услова, грађевинских дозвола, употребних дозвола и регистар решења у 2023. години
Преузмите:
10.04.2023.
ПЛАН ПОСТУПНОГ УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА У ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ И ДОНОШЕЊА БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2024. ГОДИНУ
Буџетски документи
Родно одговорно буџетирање, односно увођење принципа родне равноправности у буџетски процес, подразумева родну анализу буџета и реструктурирање прихода и расхода са циљем унапређења родне равноправности.
Преузмите:
04.04.2023.
Службени лист града Зајечара број 12-2023
Службени лист
Издавач: СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА. Уредник: Марко Ђуричић Адреса: Зајечар, Трг Ослобођења 1. Телефон: 019/ 444 600. E-mail: marko.djuricic@zajecar.info
Преузмите:
04.04.2023.
ОДЛУКA О ПРВОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАР ЗА 2023. ГОДИНУ
Буџетски документи
ОДЛУКA О ПРВОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАР ЗА 2023. ГОДИНУ
Преузмите:
31.03.2023.
Контролна листа бр.3 - КОНТРОЛНА ЛИСТА О ПОРЕСКОЈ КОНТРОЛИ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ ЗА ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ НА ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ
Обрасци - инспекцијски послови
Контролна листа бр.3 - КОНТРОЛНА ЛИСТА О ПОРЕСКОЈ КОНТРОЛИ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ ЗА ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ НА ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ
Преузмите:
31.03.2023.
Контролна листа бр. 2 - КОНТРОЛНА ЛИСТА О ПОРЕСКОЈ КОНТРОЛИ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ
Обрасци - инспекцијски послови
Контролна листа бр. 2 - КОНТРОЛНА ЛИСТА О ПОРЕСКОЈ КОНТРОЛИ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ
Преузмите:
31.03.2023.
Контролна листа бр.1 - КОНТРОЛНА ЛИСТА О ПОРЕСКОЈ КОНТРОЛИ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ
Обрасци - инспекцијски послови
Контролна листа бр.1 - КОНТРОЛНА ЛИСТА О ПОРЕСКОЈ КОНТРОЛИ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ
Преузмите:
31.03.2023.