Документи

до
Регистар локацијских услова, грађевинских дозвола, употребних дозвола и регистар решења у 2023. години
Документи града
Регистар локацијских услова, грађевинских дозвола, употребних дозвола и регистар решења у 2023. години
Преузмите:
27.01.2023.
ПЛАН РАЗВОЈА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
Документи града
ПЛАН РАЗВОЈА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
Преузмите:
20.01.2023.
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА IV/04 број сл./2022
Остали документи
Поставља се Милена Аврамовић, дипл.правник из Зајечара, улица Трг Ослобођења бб, за привременог заступника доле наведеним лицима из ове тачке Решења, као недоступним за предузимање радњи у овом поступку ради заштите њихових права и интереса, у поступку прибављања сагласности власника
Преузмите:
16.01.2023.
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2023. ГОДИНУ
Документи града
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2023. ГОДИНУ
Преузмите:
05.01.2023.
ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ
Буџетски документи
ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ
Преузмите:
04.01.2023.
Службени лист града Зајечара број 44-2022
Службени лист
Издавач: СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА. Уредник: Марко Ђуричић Адреса: Зајечар, Трг Ослобођења 1. Телефон: 019/ 444 600. E-mail: marko.djuricic@zajecar.info
Преузмите:
31.12.2022.
Регистар локацијских услова, грађевинских дозвола, употребних дозвола и регистар решења у 2022. години
Документи града
Регистар локацијских услова, грађевинских дозвола, употребних дозвола и регистар решења у 2022. години
Преузмите:
31.12.2022.
ГОДИШЊИ ПЛАН ЈАВНИХ КОНКУРСА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2023. ГОДИНУ
Документи града
ГОДИШЊИ ПЛАН ЈАВНИХ КОНКУРСА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2023. ГОДИНУ
Преузмите:
29.12.2022.
Службени лист града Зајечара број 43-2022
Службени лист
Издавач: СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА. Уредник: Марко Ђуричић Адреса: Зајечар, Трг Ослобођења 1. Телефон: 019/ 444 600. E-mail: marko.djuricic@zajecar.info
Преузмите:
28.12.2022.
ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА ОД ПОВРЕДЕ ПРИНЦИПА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ
Документи града
ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА ОД ПОВРЕДЕ ПРИНЦИПА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ
Преузмите:
28.12.2022.
ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2023. ГОДИНУ
Документи града
ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2023. ГОДИНУ
Преузмите:
26.12.2022.
Службени лист града Зајечара број 42-2022
Службени лист
Издавач: СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА. Уредник: Марко Ђуричић Адреса: Зајечар, Трг Ослобођења 1. Телефон: 019/ 444 600. E-mail: marko.djuricic@zajecar.info
Преузмите:
13.12.2022.
СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА УРБАНОГ ПОДРУЧЈА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА И ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ, БОЉЕВАЦ И СОКОБАЊА
Документи града
СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА УРБАНОГ ПОДРУЧЈА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА И ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ, БОЉЕВАЦ И СОКОБАЊА
Преузмите:
12.12.2022.
Службени лист града Зајечара број 41-2022
Службени лист
Издавач: СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА. Уредник: Марко Ђуричић Адреса: Зајечар, Трг Ослобођења 1. Телефон: 019/ 444 600. E-mail: marko.djuricic@zajecar.info
Преузмите:
05.12.2022.
Службени лист града Зајечара број 40-2022
Службени лист
Издавач: СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА. Уредник: Марко Ђуричић Адреса: Зајечар, Трг Ослобођења 1. Телефон: 019/ 444 600. E-mail: marko.djuricic@zajecar.info
Преузмите:
05.12.2022.
Службени лист града Зајечара број 39-2022
Службени лист
Издавач: СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА. Уредник: Марко Ђуричић Адреса: Зајечар, Трг Ослобођења 1. Телефон: 019/ 444 600. E-mail: marko.djuricic@zajecar.info
Преузмите:
02.12.2022.