Захтев за издавање картице за бесплатни превоз на територији града Зајечара