Установа Гитаријада

Сагледавши неискоришћене потенцијале Гитаријаде као јединственог фестивала неафирмисаних рок бендова аутентичног музичког израза, Скупштина града Зајечара је децембра 2013. године донела Одлуку о оснивању Установе Гитаријада Зајечар чиме је створен институционални амбијент за његов одрживи развој. Тиме је недвосмислено исказано опредељење локалне заједнице да развије одговарајућу инфраструктуру у скаду са захтевима и стандардима великог регионалног мултимедијалног догађаја.

Установа Гитаријада Зајечар има за циљ да од вишедеценијске традиције, изгради бренд који ће бити промотер и носилац развоја туристичке привреде града Зајечара. У оквиру своје делатности, ова Установа обавља послове креирања, припреме и организовања манифестација, концерата и изложби, књижевних, сценских, мултимедијалних и других програма у сфери уметности и културе. Они су првенствено намењени младима, али и ствараоцима и реципијентима свих старосних и социјалних категорија, са циљем да промовишу, подстичу и развијају културне и естетске вредности, интеркултурни дијалог и међународну сарадњу у области културе.

УСТАНОВА ГИТАРИЈАДА ЗАЈЕЧАР
Светозара Марковића 19, 19000 Зајечар
ПИБ 108366148
МБ 17865153
+381 19 429 808; +381 19 429 809
www.gitarijada.org
gitarijada.za@open.telekom.rs