ОБАВЕШТЕЊЕ ГРАЂАНИМА О ПРАВУ НА УПИС ЛИЧНОГ ИМЕНА НА ЈЕЗИКУ И ПИСМУ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

Важи од 27.12.2021. до 27.01.2022.

Република Србија

Град Зајечар

Градска управа града Зајечара

Одељење за опште,заједничке

и нормативно правне послове

Одсек за матичне послове

IV/037-110/2021

27. 12. 2021. године

З а ј е ч а р

 

ОБАВЕШТЕЊЕ  ГРАЂАНИМА О ПРАВУ НА УПИС ЛИЧНОГ ИМЕНА НА ЈЕЗИКУ И ПИСМУ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

 

          У складу са налогом Министарства државне управе и локалне самоуправе Број 021-01-916/2021-26 од 16. децембра 2021. године,

    ИНФОРМИШЕМО

          грађане о праву припадника, како бугарске националне мањине, тако и припадника других националних мањина да имају право на упис личног имена на језику и писму националне мањине.

 

                                                                                                    НАЧЕЛНИК

                                                                                           Слободан Виденовић

Документација: