ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-271 - НАБАВКА УСЛУГА ИЗМЕНЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Важи од 13.12.2021. до 17.01.2022.

Наручилац

Градска управа града Зајечара

Локација наручиоца

RS223 – Зајечарска област, Зајечар

Назив набавке

услуга измене Просторног плана територије града Зајечара
 

Референтни број

404-271

Врста поступка

 отворени поступак

Рок за подношење понуда

05.01.2022. године 12:00:00

Статус поступка

Објављен

Документација: