ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ТЕЛЕКОМ СРБИЈА БС КРАЉЕВИЦА

Важи од 03.12.2021. до 19.12.2021.

            Градска управа града Зајечара, Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове, Канцеларија за заштиту животне средине, у складу са чланом 10., чланом 29. и чланом 30. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/04 и 36/09)

 

О б а в е ш т а в а

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби 

процене утицаја затеченог стања на животну средину

 

            Обавештава се јавност да је носилац пројекта „Телеком Србија“ АД Београд, Таковска 2, Београд, поднео Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања базне станице мобилне телефоније на животну средину на локацији „ZA06 ZAU06 ZAL06 ZAO06 Zaječar 2“ на кп.бр.6258 КО Зајечар, на брду Краљевица (у близини источне тврђаве), на територији Града Зајечара. Aнтенски систем је тросекторски/четворосекторски и састоји се од тринаест антена које су постављене на решеткастом стубу висине 36m. Конфигурација примопредајника за GSM900 систем је 4+3+2, за LTE800 1+1+1, за LTE1800 1+1+1 и за UMTS2100 2+2+2. Антене су усмерене азимутима  0°/80°/180°/275°.

            Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторији Градске управе града Зајечара, Одељења за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове, Канцеларије за заштиту животне средине, ул. Крфска 4 (изнад Уреда, канцеларија бр. 7), током десет дана почев од дана објављивања овог обавештења, радним даном од 12 до 15 часова.

            У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења  заинтересована јавност може писмено доставити мишљење о поднетом захтеву овом надлежном органу.