ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-283 - НАБАВКA ДОБАРА НАДСТРЕШНИЦЕ ЗА АУТОБУСКА СТАЈАЛИШТА

Важи од 12.10.2021. до 22.10.2021.

Наручилац

Градска управа града Зајечара

Локација наручиоца

RS223 – Зајечарска област, Зајечар

Назив набавке

набавкa добара надстрешнице за аутобуска стајалишта

Референтни број

404-283

Врста поступка

 отворени поступак

Рок за подношење понуда

22.10.2021 12:00:00

Статус поступка

Објављен

Документација: