ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-277 - НАБАВКA ДОБАРА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Важи од 23.09.2021. до 18.10.2021.

Наручилац

Градска управа града Зајечара

Локација наручиоца

RS223 – Зајечарска област, Зајечар

Назив набавке

набавкa добара електричне енергије

Референтни број

404-277

Врста поступка

 отворени поступак

Рок за подношење понуда

18.10.2021 12:00:00

Статус поступка

Објављен

Документација: