ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-270 - НАБАВКA ГЕОДЕТСКИХ УСЛУГА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Важи од 20.09.2021. до 28.09.2021.

Наручилац

Градска управа града Зајечара

Локација наручиоца

RS223 – Зајечарска област, Зајечар

Назив набавке

набавкa геодетских услуга за потребе Градске управе града Зајечара

Референтни број

404-270

Врста поступка

 отворени поступак

Рок за подношење понуда

28.09.2021 12:00:00

Статус поступка

Објављен

Документација: