ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-258 - НАБАВКA РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ДЕЧЈЕГ ИГРАЛИШТА НА ПРОСТОРУ СПОМЕН ПАРК - ШУМЕ „ КРАЉЕВИЦА“

Важи од 14.09.2021. до 29.09.2021.

Наручилац

Градска управа града Зајечара

Локација наручиоца

RS223 – Зајечарска област, Зајечар

Назив набавке

набавкa радова на уређењу дечјег игралишта на простору Спомен парк - шуме „ Краљевица“

Референтни број

404-258

Врста поступка

 отворени поступак

Рок за подношење понуда

29.09.2021 12:00:00

Статус поступка

Објављен

Документација: