ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ УВИДУ, ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ И ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О СТУДИЈИ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ NELO Energy

Важи од 13.08.2021. до 07.09.2021.

 

            Градска управа града Зајечара, Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове, Канцеларија за заштиту животне средине, у складу са чланом 20. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/04 и 36/09 )

 

О Б А В Е Ш Т А В А

о јавном увиду, јавној презентацији и јавној расправи о Студији

о процени утицаја на животну средину

 

Обавештава се јавност да је носилац пројекта „NELO Energy“ д.о.о. Београд, ул. Маршала Тита бр. 206, Добановци, поднео захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину Пројекта изградње мале хидроелектране (МХЕ) „Трнавац“ на реци Тимок, на територији Града Зајечара.

            Јавни увид у предметну Студију се може извршити у просторији Канцеларије за заштиту животне средине Градске управе града Зајечара, ул. Крфска 4. (изнад Уреда, соба бр. 7), током двадесет дана почев од дана обавештавања, радним даном од 12 до 14 часова.

Јавна презентација и јавна расправа о предметној Студији одржаће се 07.09.2021. године у времену од 12,00 до 13,30 часова, у просторији  Градске управе града Зајечара – сала Градског већа града Зајечара.

            Мишљења и примедбе на изложену Студију подносе се писменим путем надлежном органу за време трајања јавног увида и могу се образложити у току јавне расправе.