ЈАВНА НАБАВКА бр. 404 - 133 - НАБАВКА УСЛУГА ФИЗИЧКО ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ГЛАВНЕ ЗГРАДЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Важи од 05.04.2021. до 16.04.2021.

Наручилац

Градска управа града Зајечара

Локација наручиоца

RS223 – Зајечарска област, Зајечар

Назив набавке

 Набавка услуга физичко техничког обезбеђења главне зграде Градске управе града Зајечара

Референтни број

404-133

Врста предмета

услуге

Врста поступка

Отворени поступак

Рок за подношење понуда

16.04.2021 12:00:00

Статус поступка

Објављен

Документација: