ЈАВНА НАБАВКА бр. 404-21 - РЕКОНСТРУКЦИЈА СЕМАФОРСКЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ЗОНА ШКОЛА, ПЕШАЧКИХ ЗОНА И ПРОШИРЕЊЕ ВИДЕО НАДЗОРА

Важи од 29.01.2021. до 22.02.2021.

Наручилац

Градска управа града Зајечара

Локација наручиоца

РС223 - Зајечарска област, Зајечар

Назив набавке

Реконструкција семафорске сигнализације и зона школа, пешачких зона и проширење видео надзора

Референтни број

404-21

Врста предмета

Радови

Врста поступка

Отворени поступак

Рок за подношење

22.02.2021 13:00:00

Статус поступка

Објављен

Документација: