ЈАВНА НАБАВКА бр. 404-15 - НАБАВКА УСЛУГА ЧИШЋЕЊА ПРОСТОРИЈА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Важи од 27.01.2021. до 05.02.2021.

Наручилац

Градска управа града Зајечара

Локација наручиоца

РС223 - Зајечарска област, Зајечар

Назив набавке

Набавка услуга чишћења просторија  Градске управе града Зајечара

Референтни број

404-15

Врста предмета

услуге

Врста поступка

Отворени поступак

Рок за подношење

05.02.2021 11:00:00

Статус поступка

Објављен

Документација: