ПОСТУПАК КОНСУЛТАЦИЈА У ЦИЉУ УТВРЂИВАЊА ОБЛАСТИ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Важи од 24.12.2020. до 08.01.2021.

Отворен је поступак консултација у циљу утврђивања области од јавног интереса на територији Града Зајечара и позивају се представници свих циљних група из реда грађана и привредних субјеката, организација цивилног друштва, научно-истраживачких, струковних и других организација, као и представника локалних власти и институција и осталих заинтересованих страна да узму учешће у поступку консултација у циљу утврђивања области од јавног интереса на територији Града Зајечара и да попуне АНКЕТУ – УТВРЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА која се налази на интернет страници и огласној табли Града Зајечара и да дају коментаре, мишљења и предлоге до 08.01.2021. године.

            По окончању поступка консултација Градско веће града Зајечара сачиниће извештај.

            С поштовањем,

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Документација: