ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2021. ГОДИНУ

Важи од 24.11.2020. до 08.12.2020.

Отворена је јавна расправа о Нацрту Одлуке о буџету града Зајечара за 2021. годину и позивају се сви заинтересовани грађани да дају предлоге, мишљења, сугестије о Нацрту Одлуке о буџету града Зајечара за 2021. годину и то у електронском облику на адресу valentina.djuricic@zajecar.info  и  gabriela.begic@zajecar.info  у писаном облику на Услужни центар Градске управе града Зајечара у периоду од 24.11.2020. године до 08.12.2020. године.    

По окончању јавне расправе Одељење за финансије сачиниће извештај о спроведеној расправи.

С поштовањем,

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ

Валентина Ђуричић

Документација: