ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ КОЕФИЦИЈЕНАТА ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА

Важи од 16.10.2020. до 31.10.2020.

ГРАД ЗАЈЕЧАР

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Одељење за локалну пореску

администрацију

IV/07 бр.сл./2020 -2

16. 10. 2020. год.

З а ј е ч а р

 

 

            На основу члана 7. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Сл.гласник РС'', бр. 62/06, 47/11,...89/18-усклађени дин.изн., 95/18-др.закон  и 86/19-усклађени дин.изн.) и члана 19. Одлуке о јавним расправама (''Сл.лист града Зајечара'', бр. 8/19), Градска управа града Зајечара, Одељење за локалну пореску администрацију, упућује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ КОЕФИЦИЈЕНАТА ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА И ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ НА ОСНОВУ КОЈИХ ЈЕ ЗА 2020. ГОД. УТВРЂЕНА ОСНОВИЦА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ У НАЈОПРЕМЉЕНИЈОЈ ЗОНИ

 

            Градска управа града Зајечара, Одељење за локалну пореску администрацију, организује јавну расправу о Нацрту Одлуке о утврђивању коефицијената за непокретности по зонама и просечних цена одговарајућих непокретности на основу којих је за 2020. год. утврђена основица пореза на имовину обвезника који не воде пословне књиге у најопремљенијој зони,  која ће се обавити у периоду од 16. 10. 2020. године до 31. 10. 2020. године.

            Грађани, удружења, стручна и остала јавност, могу у наведеном периоду достављати иницијативе, предлоге, сугестије и коментаре о Нацрту Одлуке, у електронском облику на мејл адресу: lpa@zajecar.info или у писаном облику, на  адресу: Услужни центар Градске управе града Зајечара, за Одељење за локалну пореску администрацију.

            Саставни део овог јавног позива је Нацрт Одлуке о утврђивању  коефицијената за непокретности по зонама и просечних цена одговарајућих непокретности на основу којих је за 2020. год. утврђена основица пореза на имовину обвезника који не воде пословне књиге у најопремљенијој зони

            О току јавне расправе, сачиниће се извештај о спроведеној јавној расправи.

                                                                                               

 

                                                                                                            НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

                                                                                                                    Весна Перовић

Документација: