ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2021. ГОД.

Важи од 16.10.2020. до 31.10.2020.

ГРАД ЗАЈЕЧАР

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Oдељење за локалну пореску

администрацију

IV/07 бр.сл./2020 -1

16. 10. 2020. год.

З а ј е ч а р

 

            На основу члана 7. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Сл.гласник РС'', бр. 62/06, 47/11,...89/18-усклађени дин.изн., 95/18-др.закон и 86/19-усклађени дин.изн.) и члана 19. Одлуке о јавним расправама (''Сл.лист града Зајечара'', бр. 8/19), Градска управа града Зајечара, Одељење за локалну пореску администрацију, упућује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА

КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ

ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2021. ГОД.

 

            Градска управа града Зајечара, Одељење за локалну пореску администрацију, организује јавну расправу о Нацрту Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности по зонама за утврђивање пореза на имовину за 2021. год., која ће се обавити у периоду од 16.10. 2020. године до 31. 10. 2020. године.

            Грађани, удружења, стручна и остала јавност, могу у наведеном периоду достављати иницијативе, предлоге, сугестије и коментаре о Нацрту Одлуке, у електронском облику на мејл адресу: lpa@zajecar.info или у писаном облику, на  адресу: Услужни центар Градске управе града Зајечара, за Одељење за локалну пореску администрацију.

            Саставни део овог јавног позива је Нацрт Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности по зонама за утврђивање пореза на имовину за 2021. год.

            О току јавне расправе, сачиниће се извештај о спроведеној јавној расправи.

                                                                                               

 

                                                                                                            НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

                                                                                                                    Весна Перовић

Документација: