ЈАВНА НАБАВКА бр. 404 -442 - ИЗГРАДЊА СЕВЕРНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ ПРИВРЕДНЕ ЗОНЕ

Важи од 16.10.2020. до 10.11.2020.

Основни подаци о набавци

 

Наручилац

 

Градска управа града Зајечара

Локација наручиоца

РаС223 - Зајечарска област, Зајечар

Назив набавке

Изградња северне саобраћајнице за уређење привредне зоне "Запад"

Референтни број

404-442

Врста предмета

Радови

Врста поступка

Отворени поступак

Рок за подношење понуда

10.11.2020. у 12:00h

Документација: