ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ НИС А.Д. БС ЗАЈЕЧАР 5

Важи од 05.10.2020. до 15.10.2020.

Градска управа града Зајечара, Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове, Канцеларија за заштиту животне средине, у складу са чланом 10. и чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 135/04 и 36/09)

 

О б а в е ш т а в а

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби  

процене утицаја на животну средину

 

Обавештава се јавност да је носилац пројекта Нафтна индустрија Србије – НИС а.д. Нови Сад, Народног фронта 12 Нови Сад, поднео Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта изградње нове станице за снабдевање горивом „Зајечар 5“, на кп.бр.6208/3 КО Зајечар, на територији Града Зајечара.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторији Градске управе града Зајечара, Одељења за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове, Канцеларије за заштиту животне средине, ул. Крфска 4 (изнад Уреда, канцеларија бр. 7), током десет дана почев од дана објављивања овог обавештења, радним даном од 12 до 15 часова.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења  заинтересована јавност може писмено доставити мишљење о поднетом захтеву овом надлежном органу.