ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-371 - ИЗГРАДЊА СПОРТСКОГ ТЕРЕНА НА ИЗВОРСКОМ ПУТУ

Важи од 09.09.2020. до 25.09.2020.

ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-371 - ИЗГРАДЊА СПОРТСКОГ ТЕРЕНА НА ИЗВОРСКОМ ПУТУ

  • Предмет радова је изградња спортског терена (кошаркашког игралишта) на Изворском путу по стандарду FIBA са асфалтном подлогом и доњим носећим слојем од камене дробине који се налази на КП бр. 5916/4 КО Зајечар на територији града Зајечара.
Документација: