ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ - ДОМ КУЛТУРЕ ГРЉАН

Важи од 04.09.2020. до 11.09.2020.

ОГЛАС

ЗА  ДАВАЊЕ  У  ЗАКУП  ПОСЛОВНОГ  ПРОСТОРА

ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

Даје се у закуп  пословни простор, у селу Грљан (у склопу Дома културе) ,  укупне површине 80м2.

           -  по почетној цени од 2400,00 динара

-  за обављање регистроване делатности

            Закуп се даје на период од 3 године, са могућношћу продужења  најдуже до 6 година.

            Пријаве за учешће на јавном надметању подносе се Градском услужно-информативном центру са: решењем о регистрованој делатности, доказу о уплаћеном депозиту (почетна цена) на Депозитни рачун града Зајечара                   бр. 840-602804-87  и доказу о измиреним обавезама према локалној самоуправи. Пријаве се подносе  до 11.09.2020.године.

            Јавно надметање биће одржано дана 14.09.2020. године у сали Градског већа Града Зајечара са почетком у 12 часова.

            Право учешћа имају предузетници и правна лица, осим оних који имају неизмирене финансијске обавезе према локалној самоуправи.

            Све ближе информације могу се добити на телефон 421-199 локал 230.