ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-364 - РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Важи од 29.08.2020. до 14.09.2020.

Наручилац

Градска управа града Зајечара

Локација наручиоца

РаС223 - Зајечарска област, Зајечар

Назив набавке

Реконструкција улица на територији града Зајечара

Референтни број

404-364

Врста предмета

Радови

   

Врста поступка

Отворени поступак

   

Рок за подношење

14.09.2020 12:00:00

Документација: