ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - OGRANAK INTEGRAL INŽENJERING NIŠ

Важи од 27.08.2020. до 10.09.2020.

            Градска управа града Зајечара, Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове, Канцеларија за заштиту животне средине, у складу са чланом 10. и чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/04 и 36/09)

 

О б а в е ш т а в а

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби 

процене утицаја на животну средину

 

            Обавештава се јавност да је носилац пројекта „OGRANAK INTEGRAL INŽENJERING NIŠ“ из Ниша, ул. Булевар Немањића 85а, поднео Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта изградње привременог објекта - АСФАЛТНЕ БАЗЕ  „Минићево“ са пратећим садржајима и привременом трафостаницом, на кп.бр.13264, 13265, 13266, 13267 и 13268 КО Селачка, на територији Града Зајечара.

            Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторији Градске управе града Зајечара, Одељења за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове, Канцеларије за заштиту животне средине, ул. Крфска 4 (изнад Уреда, канцеларија бр. 7), током десет дана почев од дана објављивања овог обавештења, радним даном од 12 до 15 часова.

            У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења  заинтересована јавност може писмено доставити мишљење о поднетом захтеву овом надлежном органу.