ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ВИП Мобиле, 7.септембра 56

Важи од 24.08.2020. до 03.09.2020.

            Градска управа града Зајечара, Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове, Канцеларија за заштиту животне средине, у складу са чланом 10. и чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/04 и 36/09)

 

О б а в е ш т а в а

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби 

процене утицаја на животну средину

 

            Обавештава се јавност да је носилац пројекта „VIP Mobile“ д.о.о. Београд, ул.Милутина Миланковића бр. 1ж, Београд, поднео Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта  радио базне станице за мобилну телефонију „NI4508_01 ZA_Zajecar_8“ тросекторског антенског система за системе GSM900/UMTS2100/LTE1800/LTE800 са азимутима од 70°/180°/300° респективно по секторима, на кп.бр.10986/3 КО Зајечар, ул. 7 септембра 56, на територији Града Зајечара.

            Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторији Градске управе града Зајечара, Одељења за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове, Канцеларије за заштиту животне средине, ул. Крфска 4. (изнад Уреда, канцеларија бр. 7), током десет дана почев од дана објављивања овог обавештења, радним даном од 12 до 15 часова.

            У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења  заинтересована јавност може писмено доставити мишљење о поднетом захтеву овом надлежном органу.