ЈАВНА НАБАВКА бр. 404 - 270 - НАБАВКА ЗА ИЗБОР ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРА ЗА ЗАМЕНУ ДЕЛА ПОСТОЈЕЋИХ СВЕТИЉКИ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА СА НОВИМ LED СВЕТИЉКАМА ПРИМЕНОМ МЕРА УШТЕДЕ ЕНЕРГИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Важи од 10.08.2020. до 10.09.2020.

Јавна набавка за избор приватног партнера за замену дела постојећих светиљки јавног осветљења са новим LED светиљкама применом мера уштеде енергије на територији града Зајечара

Документација: