ОБАВЕШТЕЊЕ О ОТКАЗИВАЊУ ЈАВНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ И ЈАВНЕ РАСПРАВЕ ПРОЈЕКТА ЗАШТИТЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ОД ВЕЛИКИХ ВОДА

Важи од 16.03.2020. до 30.03.2020.

На основу дописа Министарства заштите животне средине Републике Србије, Одсека за процену утицаја пројеката и активности на животну средину, Сектора за планирање и управљање у животној средини, Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове Градске управе града Зајечара, Канцеларија за заштиту животне средине, издаје

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

ОТКАЗУЈЕ СЕ ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА РАСПРАВА

 

            Отказује се јавна презентација и расправа Студије о процени утицаја на животну средину Пројекта заштите Града Зајечара од великих вода Белог, Црног и Великог Тимока - I фаза, која је била заказана за 19.03.2020. године, због новонастале ситуације.