ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ЗВЕЗДАН

Важи од 06.01.2020. до 17.01.2020.

            Градска управа града Зајечара, Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове, Канцеларија за заштиту животне средине, у складу са чланом 10. и чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/04 и 36/09)

О б а в е ш т а в а

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби

процене утицаја на животну средину

            Обавештава се јавност да је носилац пројекта „Телеком Србија“ а.д. Београд, ул. Таковска бр.2,  Београд, поднео Захтев за одлучивање о потреби израде Студије процене утицаја на животну средину за проширену  базну станицу „ZA-Zvezdan“-ZA61/ZAU61/ZAО61 на кп.бр. 6353 КО Звездан на територији Града Зајечара, на брду изнад села Звездан.

            Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторији Градске управе града Зајечара, Одељења за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове, Канцеларије за заштиту животне средине, ул. Крфска 4. (изнад Уреда, соба бр. 7), током десет дана почев од дана објављивања овог обавештења, радним даном од 12 до 15 часова.

            У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења  заинтересована јавност може писмено доставити мишљење о поднетом захтеву овом надлежном органу.