ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - HEINEKEN SRBIJA

Важи од 19.12.2019. до 03.01.2020.

Градска управа града Зајечара, Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове, Канцеларија за заштиту животне средине, у складу са чланом 10. и чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/04 и 36/09)

 

Обавештава о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

 

            Обавештава се јавност да је носилац пројекта „Heineken Srbija“ д.о.о. Зајечар, ул.Железничка бр. 2, Зајечар, поднео Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта  реконструкције - замене резервоара већег капацитета за складиштење течног угљен диоксида у оквиру пиваре „Heineken Srbija“ у Зајечару, ул. Железничка бр. 2,  на кп. бр. 8571 КО Зајечар, на територији Града Зајечара.

            Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторији Градске управе града Зајечара, Одељења за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове, Канцеларије за заштиту животне средине, ул. Крфска 4. (изнад Уреда, канцеларија бр. 7), током десет дана почев од дана објављивања овог обавештења, радним даном од 12 до 15 часова.

            У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења  заинтересована јавност може писмено доставити мишљење о поднетом захтеву овом надлежном органу.