ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ

Важи од 13.11.2019. до 28.11.2019.

Република Србија

Град Зајечар

Градска управа

Одељење за привреду и друштвене делатности

Број: IV/03 бр. сл./2019

Дана 13.11.2019. године

З а ј е ч а р

 

            На основу чл. 3. и 19. Одлуке о јавним расправама ("Сл. лист града Зајечара", бр. 8/2019) и чл. 105. Статута града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", бр. 4/2019), Одељење за привреду и друштвене делатности Градске управе града Зајечара, оглашава

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ

 

            Програм јавне расправе је следећи:

            - Предмет јавне расправе је нацрт Одлуке о боравишној такси.

            - Јавна расправа ће трајати у периоду од 18.11.2019. године до 03.12.2019. године.

            - Дана 03.12.2019. године одржаће се јавна презентација нацрта Одлуке о боравишној такси, у периоду од 11.00 до 12.00 часова, у великој сали Скупштине града Зајечара, Трг Ослобођења бр. 1.

            Грађани могу доставити предлоге, сугестије и коментаре у писаном облику на адресу:

            Одељење за привреду и друштвене делатности Градске управе града Зајечара, Трг Oслобођења бр. 1, 19000 Зајечар, и у електронском облику на следећи мејл: olga.bozinovic@zajecar.info, најкасније до 28.11.2019. године.

            Јавну расправу организује Одељење за привреду и друштвене делатности Градске управе града Зајечара.

            Потреба за одржавањем јавне расправе огледа се у следећем:

            - Доношењем Одлуке о боравишној такси испуњава се обавеза усклађивања старе одлуке са одредбама новог Закона о угоститељству ("Сл. гласник РС", бр. 17/2019). По новом Закону о угоститељству физичка лица као обвезници плаћају боравишну таксу паушално на годишњем нивоу, а правна лица плаћају боравишну таксу на досадашњи начин. Висину годишњег износа боравишне таксе утврђује надлежно Одељење на основу Уредбе о условима и начину утврђивања висине годишњег износа боравишне таксе за физичко лице које пружа угоститељске услуге смештаја у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству, као и начин и рокове плаћања ("Сл. гласник РС", бр. 47/2019 и 51/2019).

            - Саставни део овог Јавног позива је нацрт Одлуке о боравишној такси, који ће бити изложен на сајту Града Зајечара www.zajecar.info.

            Након завршетка расправе, Одељење за привреду и друштвене делатности Градске управе града Зајечара сачиниће извештај о јавној расправи.

 

                                                                                                Начелник

                                                                                                Драган Вукашиновић

Документација: