ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ ​О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ КОЕФИЦИЈЕНАТА ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА

Важи од 08.11.2019. до 23.11.2019.

ГРАД ЗАЈЕЧАР
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
Одељење за локалну пореску администрацију
IV/07 бр.сл./2019 -2
08.11. 2019. год.
З а ј е ч а р

            На основу члана 7. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Сл.гласник РС'', бр. 62/06, 47/11,...89/18-усклађени дин.изн. и 95/18-др.закон) и члана 19. Одлуке о јавним расправама (''Сл.лист града Зајечара'', бр. 8/19), Градска управа града Зајечара, Одељење за локалну пореску администрацију, упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ
О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ КОЕФИЦИЈЕНАТА ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА И ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ НА ОСНОВУ КОЈИХ ЈЕ ЗА 2019. ГОД. УТВРЂЕНА ОСНОВИЦА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ У НАЈОПРЕМЉЕНИЈОЈ ЗОНИ

            Градска управа града Зајечара, Одељење за локалну пореску администрацију, организује јавну расправу о Нацрту Одлуке о утврђивању коефицијената за непокретности по зонама и просечних цена одговарајућих непокретности на основу којих је за 2019. год. утврђена основица пореза на имовину обвезника који не воде пословне књиге у најопремљенијој зони,  која ће се обавити у периоду од 08.11. 2019. године до 23 11. 2019. године.

            Грађани, удружења, стручна и остала јавност, могу у наведеном периоду достављати иницијативе, предлоге, сугестије и коментаре о Нацрту Одлуке, у електронском облику на мејл адресу: lpa@zajecar.info или у писаном облику, на  адресу: Услужни центар Градске управе града Зајечара, за Одељење за локалну пореску администрацију.

            Саставни део овог јавног позива је Нацрт Одлуке о утврђивању  коефицијената за непокретности по зонама и просечних цена одговарајућих непокретности на основу којих је за 2019. год. утврђена основица пореза на имовину обвезника који не воде пословне књиге у најопремљенијој зони

            О току јавне расправе, сачиниће се извештај о спроведеној јавној расправи.

                                                                                               

 

                                                                                                            НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

                                                                                                                    Весна Перовић

Документација: