ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2020. ГОДИНУ - ИЗВЕШТАЈ

Важи од 17.10.2019. до 01.11.2019.

Отворена је јавна расправа о Нацрту Одлуке о буџету града Зајечара за 2020. годину и позивају се сви заинтересовани грађани да дају предлоге, мишљења, сугестије о Нацрту Одлуке о буџету града Зајечара за 2020. годину и то у електронском облику на адресу valentina.djuricic@zajecar.info и у писаном облику на Услужни центар Градске управе града Зајечара у периоду од 17.10.2019. године до 01.11.2019. године.    

По окончању јавне расправе Одељење за финансије сачиниће извештај о спроведеној расправи.

С поштовањем,

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ

Валентина Ђуричић


РЕПУБЛИКА СРБИЈA
ГРАД ЗАЈЕЧАР
Одељење за финансије
IV/06 број: 346
З а ј е ч а р
01.11.2019. године

 

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2020. ГОДИНУ

            На отвореној јавној расправи о Нацрту Одлуке о буџету града Зајечара за 2020. годину у периоду од 17.10.2019. године до 01.11.2019. године били су позвани сви заинтересовани грађани да дају предлоге, мишљења, сугестије о Нацрту Одлуке о буџету града Зајечара и то у електронском облику на адресу valentina.djuricic@zajecar.info, и у писаном облику на Услужни центра Градске управе града Зајечара.

            По завршетку јавне расправе до 01.11.2019. године Одељењу за финансије није стигла ниједна примедба на Нацрт Одлуке о буџету града Зајечара за 2020. годину од стране заинтересовних грађана.

                                                                                                  НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

                                                                                                 ЗА ФИНАНСИЈЕ     

                                                                                                 Валентина Ђуричић


 

Документација: