ИНФОРМАЦИЈА О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ДОБИЈАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЈКСП ЗАЈЕЧАР

Важи од 16.10.2019. до 31.10.2019.

У складу са чланом 28. став 4. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/11 и 104/16), најмање 15 дана пре одлучивања надлежног органа локалне самоуправе, локална самоуправа је у обавези да на огласној табли и у електронској форми на сајту, објави Захтев за давање сагласности на Одлуку о промени цене комуналних услуга, заједно са образложењем.

Захтев за добијање сагласности ЈКСП „Зајечар" Зајечар на цену топлотне енергије са Одлуком Надзорног одбора ЈКСП „Зајечар“ и образложењем, можете видети у наставку или их погледати на огласној табли Градске управе Града Зајечара.

У Зајечару, 16.10. 2019. год.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНО СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

Документација: