ЈАВНА НАБАВКА бр. 404-303 - ОДРЖАВАЊЕ ВОЗНОГ ПАРКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Важи од 10.09.2019. до 18.09.2019.

Одржавање возног парка градске управе Зајечар, општи речник набавки: 50112200 - Услуге одржавања аутомобила.  

Јавно отварање понуда биће одржано у просторијама наручиоца 18.09.2019. године са почетком у 11.30 часова, уз присуство овлашћених представника понуђача.

Документација: