ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ - ДОМ КУЛТУРЕ ГЛОГОВИЦА

Важи од 06.09.2019. до 16.09.2019.

ОГЛАС
ЗА  ДАВАЊЕ  У  ЗАКУП  ПОСЛОВНОГ  ПРОСТОРА 
ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

  

Даје се у закуп  пословни простор, у селу Глоговица ( у склопу Дома културе),  укупне површине 56м2.
-  по почетној цени од 2184,00 динара
-  за обављање регистроване делатности
Закуп се даје на период од 3 године, са могућношћу продужења  најдуже до 6 година.
Пријаве за учешће на јавном надметању подносе се Градском услужно-информативном центру са: решењем о регистрованој делатности, доказу о уплаћеном депозиту (почетна цена) на Депозитни рачун града Зајечара бр. 840-602804-87  и доказу о измиреним обавезама према локалној самоуправи. Пријаве се подносе  до 13.09.2019.године.
Јавно надметање биће одржано дана 16.09.2019. године у сали Градског већа Града Зајечара са почетком у 11,15 часова.
Право учешћа имају предузетници и правна лица, осим оних који имају неизмирене финансијске обавезе према локалној самоуправи.
Све ближе информације могу се добити на телефон 421-199 локал 230.