ЈАВНА НАБАВКА бр. 404-283 - ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗНОГ ПАРКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗАЈЕЧАР

Важи од 20.08.2019. до 28.08.2019.

ЈАВНА НАБАВКА бр. 404-283 - ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА  ОДРЖАВАЊЕ ВОЗНОГ ПАРКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗАЈЕЧАР

Документација: